Vad behöver du veta om elleverantör?

Elleverantören i Sverige

Elleverantör är det företag som levererar el till elmätare. Elleverantören är inte att förväxla med nätbolaget, som i sin tur ansvarar för den fysiska anslutningen av din anläggning till elnätet och som ansvarar för att elleverantören får information om din energiförbrukning.

Elleverantören i Sverige har främst en nyckelroll för att säkerställa stabilitet och tillgänglighet av el för landets invånare. De ansvarar för att leverera el till hushåll, företag, industrier och andra institutioner. Deras verksamhet har en stor inverkan på hur samhället fungerar i stort och på den ekonomiska utvecklingen i landet. Med utvecklingen av förnybara energikällor och så kallad ”grön energi” fokuserar elleverantörer i Sverige också alltmer på hållbar och grön elproduktion, vilket är avgörande för att möta klimatförändringar och globala energiutmaningar. De är därför viktiga aktörer inte bara på energimarknaden, utan också för miljön och framtida generationer.

Sverige är dock ett land där vi har en mycket bred marknad av elleverantörer, så det är lätt att hitta det bästa alternativet för dig. Många leverantörer är villiga att förhandla om priset och ge rabatter till nya kunder. Vi kan också byta elleverantör när som helst, så vi är inte bundna av långsiktiga avtal. När du gör ett slutgiltigt val bör du dock komma ihåg att noggrant kontrollera den totala månadskostnaden för el eller vilken typ av avtal som erbjuds.

Vilka typer av elleverantörer finns det?

På den svenska marknaden skiljer vi mellan ett antal respekterade energileverantörer – både lokala och storskaliga. Bland de mest populära och mest frekvent valda Elleverantörerna kan vi utan tvekan inkludera:

  • Telge Energi – Ett framstående företag inom elbranschen, känd för sin konkurrenskraft. Specialiserar sig på försäljning av Bra Miljöval-certifierad energi, uppfyller Naturskyddsföreningens krav och investerar kontinuerligt i hållbar sol- och vattenkraft.
  • Greenely – säljer huvudsakligen el till självkostnadspris via en app. Bolaget har därför inget eget elnät. Bolagets vision är främst att hjälpa kunderna att använda mindre el. Intressant är att energin från Greenely säljs utan marginal. I gengäld får vi dock betala en fast månads- eller årsavgift – i regel får kunden betala en timavgift.
  • Göta Energi – detta är ett av de snabbast växande företagen inom elsegmentet i Sverige. Det sysslar med energihandel och erbjuder olika avtalsmodeller. Förutom att leverera el till kunden erbjuder Göta Energi även ett antal produkter med förmåner, som till exempel möjlighet att förskjuta betalningen under året.
  • EON – ett av de tre största energibolagen på den nordiska marknaden. Det är en tysk koncern med betydande verksamhet i Sverige och i stort sett hela Europa.
  • Fortum – detta är i sin tur ett finskt energibolag med verksamhet i hela Skandinavien och i flera andra länder i Europa. Bolaget är dessutom noterat på den finska börsen. Fortum levererar el till ett antal hushåll och företag, bland annat via vattenkraftverk. Dessutom är företaget starkt engagerat i kärnkraft och är också aktivt inom vind- och solkraft.
  • Vattenfall – ett mycket välkänt och ledande statligt ägt energibolag i Sverige och hela Europa. Företaget producerar el från i stort sett alla energislag, vilket är anledningen till att det kan användas så brett. Det bör noteras att all el som säljs av Vattenfall i Sverige är fossilbränslefri.

Så, som vi kan se, är elleverantörer i Sverige inte bara involverade i den direkta leveransen av el till energimätare, utan är också en viktig del av hela el- och energiinfrastrukturen. De spelar en stor roll för att skydda miljön och utveckla ”grön energi”. De är också en viktig aktör när det gäller investeringar i hela landet.

Vilken elleverantör har jag?

Informationen om vilken elleverantör vi har finns i första hand på fakturan. Om vi har samma bolag som leverantören, som ansvarar för elnätet, kommer det att stå på samma faktura. Om vi däremot har två separata företag (företaget som hanterar elnätet och leverantören) så får vi två olika fakturor.

Det är lite annorlunda för en byggnad som vi precis har flyttat in i och inte har valt någon elleverantör. Då får vi anvisningsavtal. Dessa brukar vara dyrare än om man själv har valt ett elavtal, så det är bäst att byta så snart som möjligt och välja en energileverantör, om än en av de som nämns ovan. 

Hur går det till att byta elhandlare?

Om du är ute efter billigare el kan det vara bra att jämföra och eventuellt byta elleverantör. I Sverige är detta mycket enkelt och det enda som krävs är att du hittar ett aktuellt elavtal. Den nya leverantören som du väljer kommer redan att ha kommit överens direkt med ditt befintliga elbolag om datumet för bytet och andra viktiga frågor, så att du inte behöver betala din räkning två gånger under en viss månad. 

Faktum är att processen för att byta elleverantör stängs i fyra korta steg. Det första är att välja en ny elleverantör. Därefter är det värt att kontrollera om vi kan hitta några speciella rabatterbjudanden. Nästa steg är att kontrollera om din valda nya elleverantör erbjuder sig att leverera el till din fastighet. Det gör du genom att ange ditt postnummer på elleverantörens hemsida. Slutligen, när alla ovanstående steg har genomförts, behöver du bara rapportera till din nya leverantör, som tar hand om alla andra formaliteter från och med då. 

Är det enkelt att byta elleverantör?

Ja, det är en mycket enkel och snabb process som konsumenten hanterar inom en timme. Resten sköter redan vår nya elleverantör – oavsett om avtalet var tillsvidare eller om vi hade bindningstid.

Kan jag byta elleverantör online?

Ja, det är möjligt att byta elhandlare i Sverige online. Det gör vi genom att kontakta den nyvalda elhandlaren via e-post. Energibolag kan också teckna elavtal med oss online.

Kan jag välja elleverantör om jag bor i hyresrätt?

I det här fallet beror det mycket på hur vårt avtal med hyresvärden är utformat. Om han ger oss ”fria händer” i detta avseende finns det inget som hindrar att vi kan välja vår elleverantör. 

Kan du förhandla om priset med din elleverantör?

Ja, i Sverige är det ofta möjligt att förhandla om priset med elleverantören. Det är dock bra att först jämföra elpriserna och vara uppmärksam på eventuella tilläggsavgifter. Detta eftersom vissa Elbolag är villiga att förhandla eller erbjuda speciella kampanjer för nya kunder.

Hur väljer jag rätt elleverantör?

Eftersom det finns många olika elleverantörer i Sverige som erbjuder olika priser, är det bästa sättet att välja det bästa erbjudandet att använda bra prisjämförelsesajter. På så sätt kan vi få en bättre bild av månadskostnaderna. Detta beror på att vi där inte bara hittar de grundläggande avgifterna, utan också eventuella tilläggsavgifter, relaterade till den avgift som elbolagen tar ut på den köpta elen. 

Vad mer bör vi vara uppmärksamma på för att göra rätt val av elleverantör? Säkerligen den tidigare nämnda totala månadskostnaden, antalet kunder, vilket kommer att vara en bra indikator på kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls, eller bindningstid och typ av avtal – eftersom vi kan teckna det mest populära snabbprisavtalet, men också rörligt prisavtal.

Hur påverkar valet av energileverantör miljön?

Valet av energileverantör har en mycket stor påverkan på miljön. Eftersom Sverige får den allra största delen av sin el från förnybara energikällor som vind, vatten och biomassa, kan vi också minska utsläppen av växthusgaser avsevärt. Genom att välja gröna energileverantörer kan vi därför stödja en hållbar utveckling och en minskad klimatpåverkan.

Lämna en kommentar