Vad är Anläggnings-ID och varför är det viktigt?

Anläggnings-ID

Anläggnings-ID är inget annat än ett specifikt nummer som endast gäller för en viss elmätare. Ofta kallas det också för anläggningsnummer. Anläggnings-ID är unikt och består av 18 siffror. Viktigt att notera är att det alltid börjar med siffrorna 735 999. 

Anläggningsnumret är nödvändigt om vi vill teckna ett elavtal. Detta eftersom Teckna elavtal innebär att man lämnar elhandlarens Anläggnings-ID. Elnätsbolag behöver nämligen veta vilken elmätare som tillhör fastighetens Hyresvärd. Anläggnings-ID innehåller ju i första hand uppgifter om mätaren för en viss byggnad.

Till skillnad från Områdes-ID anger Anläggnings-ID den specifika platsen för lokalen. Områdes-ID består däremot av tre bokstäver och berättar bara var i Sverige installationen är placerad. Områdes-ID hittar vi till exempel på en elfaktura.

Som vi ser är alltså Anläggnings-ID ett mycket viktigt nummer för en byggnad. Det är faktiskt ett slags Anläggningsnummer, vilket är värt att ha i åtanke. Om du däremot äger en lägenhet och inte känner till detta nummer är det värt att vända sig till Bostadsrättsföreningen för att få det.

Hur hittar jag min Anläggnings-ID?

Du hittar installations-ID på din elräkning eller på elmätaren. Om det gäller en bostadsrättsförening är det lämpligt att kontakta fastighetsförvaltaren eller bostadsrättsföreningen.

Om du flyttar till en ny lägenhet eller till och med ett hus där du inte har haft en elräkning tidigare är det också värt att kontakta elnätsföretaget, där du får all nödvändig information för att identifiera dina elkonsumenter. Det är också nätbolaget som vi kan kontakta för att ta reda på vilket installations-ID vi har, och även för att få ett nytt ID om vi bygger en ny fastighet.

Vad ska man göra om man inte vet sitt Anläggnings-ID?

Ofta, särskilt om du precis har flyttat till en ny plats eller driver ett nytt företag, känner du inte till ditt Site ID. Om så är fallet är det bäst att kontakta din tidigare hyresvärd, din hyresvärd (om lokalen inte köptes utan hyrdes) eller din bostadsrättsförening (om det är en bostadsrättsförening).

Ett annat alternativ är att kontakta elnätsbolaget. Elnät eller Elnätsbolag har en översikt över alla elnätsavtal, så vi kommer att kunna få vårt Anläggnings-ID efter att ha tillhandahållit nödvändiga uppgifter och fastighetsbeteckning.

Hur används Anläggnings-ID under flytten?

Anläggnings-ID behövs i första hand för att teckna elavtal. För att bli ny kund måste elleverantören veta vilken elmätare som tillhör oss. Då har den möjlighet att samarbeta. Det är därför Anläggnings-ID är så viktigt.

När man flyttar till en ny bostadsort och vill använda elnätet kan det tyvärr vara svårt att få fram rätt anläggnings-ID, vilket är nödvändigt för att ingå ett avtal med elleverantören. Om så är fallet är det värt att försöka kontakta den person som bodde där tidigare, om möjligt, eller ringa fastighetsägaren för att få denna information. Håll koll på detta eftersom ett byte av bostad kan ha stor inverkan på elpriserna – eftersom de kan variera mellan olika bostadsområden.

Hur kan Anläggnings-ID hjälpa dig att hitta bästa elavtalet?

Som vi alla vet drivs det svenska elnätet av Svenska Kraftnät, vilket säkerställer en balans mellan tillgång och efterfrågan på el. Dessutom är Sverige sedan 2011 indelat i fyra elområden och därför kan olika elpriser gälla vid olika tidpunkter i respektive område. 

Vid tillfällen då det är stora flöden av el i Sverige är kapaciteten i elnätet inte alltid tillräcklig. Detta kan då resultera i olika elpriser i de fyra olika områdena.

Om postnumret anges innan elavtalet tecknas visas därför automatiskt det aktuella elpriset för det specifika området. Anläggnings-ID kan alltså vara till stor hjälp för att hitta det bästa elavtalet.

Lämna en kommentar