Vad är ett anvisningsavtal och hur fungerar det?

Anvisningsavtal

För att leverera el till en bostad eller ett företag krävs det att man har två avtal. Det första är nätavtalet, dvs. avtalet med den elleverantör som distribuerar elen till byggnaden. Det andra är ett kommersiellt avtal med det energibolag som vi har valt att köpa energi från. Anvisningsavtal är alltså ett tillsvidareavtal vars pris följer elpriset på elbörsen och är rörligt varje månad. Det finns ingen uppsägningstid för Anvisningsavtal, så det kan sägas upp och ändras när som helst.

Anvisningsavtal erhålls oftast när man flyttar och flyttar. Det är också då som elnätsföretaget hänvisar oss till elhandlaren. Detta kallas då för ett energiöverlåtelseavtal. Om kunden däremot inte själv har kontaktat elleverantören och godkänt några villkor, erhålls då i första hand elleveransavtalet med anvisningar – anvisningsavtalet. Som vi redan nämnt är detta ett avtal som löper på obestämd tid och som därför kan sägas upp och ändras när som helst. Det som följer är att kundens Tillsvidarepris då gäller.

För att ta reda på vilket elavtal du har för närvarande loggar du in på din kundpanel eller kontrollerar din senaste elfaktura.

Det är också värt att komma ihåg att vi i Sverige har flera olika typer av elavtal att välja mellan. Det mest kostnadseffektiva är det fasta avtalet som ger Fast elpris. Den som använder väldigt lite el eller helt enkelt vill ta en liten risk kan naturligtvis stanna kvar hos Anvisningsavtal. I det fallet får man dock räkna med att priset kan höjas praktiskt taget över en natt. Fossilfri el blir också allt populärare, vilket gör att vi kan använda el som genereras från förnybara energikällor som inte släpper ut några skadliga kemikalier i atmosfären, vilket skyddar vår hälsa och planeten som helhet!

Varför är anvisningsavtal oftast dyrare?

Anvisningsavtal och fastpris är endast tillfälliga avtal som du får i väntan på att teckna ett permanent elavtal. Varför är det så? Främst för att de oftast är dyrare än andra elavtal, så att vi betalar mer för elen än vi egentligen behöver – Elnätsföretaget har Leveransplikt. Oavsett om du använder lite eller mycket el rekommenderar vi att du tecknar ett elavtal. Referensavtalet och obegränsat pris är inte tidsbegränsade, vilket innebär att du när som helst kan bryta det och teckna ett elavtal som inte har Rörligt elpris utan Fast elpris. Information om elpriser finns dessutom på Sveriges enda oberoende prisjämförelsemotor, Elpriskollen.

Vad finns det för alternativ till anvisningsavtal?

Idag kan vi välja mellan flera olika typer av elleveransavtal. Elhandelsföretag kan erbjuda oss ett avtal med fast pris samt ett avtal med Tillsvidarepris. Vi kan också få ett unikt elavtal, vilket dock är vanligare för större företag. Oavsett vilket avtal vi väljer är dock leverantören alltid skyldig att leverera el till byggnaden.

Ett elavtal med fast pris är det bästa alternativet för den som värdesätter trygghet och långsiktighet. Det garanterar att elpriset är fast under hela avtalsperioden – oavsett vad som händer på marknaden. 

Ett energiavtal med rörligt pris är däremot bra för den som anser att det aktuella elpriset är lågt och kan ta risken att det inte kommer att förändras. Vid fluktuationer kommer konsumenten tyvärr att känna av detta i sin plånbok. Detta beror på att förändringen i energipriserna styrs av Elbörsen på daglig basis och kan stiga såväl som sjunka när som helst. Ett flexibelt energiavtal kan dessutom vara ett bra val för personer som använder väldigt lite el. 

Hur kan man byta från ett anvisningsavtal till ett anvisat elavtal?

Som vi redan har nämnt har elleverantören en skyldighet och ett ansvar att leverera el till byggnaden, oavsett om vi har tecknat ett nytt avtal eller inte. Lyckligtvis är det mycket enkelt och går snabbt att byta från ett anvisat elavtal till ett annat.

Oftast får vi ett uppdragsavtal med alla instruktioner tillsammans med den första fakturan. På så sätt är allt vi behöver göra att fylla i det och leverera det till den angivna platsen. Om detta inte har skett behöver du kontakta din elleverantör och teckna en ny typ av avtal – det tillfälliga avtalet sägs automatiskt upp utan uppsägningstid. 

Vilka är fördelarna med att välja ett avtal med ett energiföretag med nollutsläpp?

I Sverige, liksom i hela Europa, blir Fossilfri el alltmer populärt. Det ger oss många fördelar, inte minst för miljön och vår hälsa. Vi förses då med ”grön energi”, från förnybara energikällor, som inte släpper ut några skadliga kemikalier i atmosfären. På så sätt tar vi inte bara hand om vår egen och våra nära och käras hälsa, utan om hela planeten! Dessutom kan vi få Elcertifikat, som sedan kan säljas och därmed tjäna pengar på förnybara energikällor.

Lämna en kommentar