Upptäck energilösningar på BPRC

Ditt fönster till Sveriges elmarknad. Hitta de bästa elavtalen här! Med vår expertis och detaljerade guider blir valet av elavtal enkelt och genomtänkt.

BPRC

Om oss

Välkommen till BPRC, din guide i energivärlden. Vi strävar efter att upplysa Sveriges invånare om energimarknadens nyckelaspekter, inklusive förnybara alternativ och vikten av hållbarhet. Genom våra insikter och expertanalys, underlättar vi för dig att navigera i elmarknadens komplexitet och göra kloka val när det gäller ditt elavtal.

Vi på BPRC är engagerade i att främja gröna energilösningar och informera om utmaningarna med fossila bränslen. Vårt mål är att erbjuda lättförståelig och relevant information som hjälper dig att välja ett elavtal som passar dina behov och bidrar till en hållbar framtid. Upptäck med oss hur du kan göra en positiv skillnad med ditt energival.

Visste du att?

"I Sverige ökar andelen förnybar energi stadigt. Redan år 2012 nådde landet regeringens mål för 2020, vilket var 50 procent förnybar energi. Inom energisektorn är ambitionen att uppnå 100 procent förnybar elproduktion fram till 2040."

https://www.energimyndigheten.se/en/news/2022/an-overview-of-energy-in-sweden-2022-now-available/

"Medelpriset på partihandelsmarknaden för el i Sverige låg på omkring 26 euro per megawattimme i oktober 2023, vilket motsvarar cirka 273 svenska kronor. Detta var en minskning med 60 procent jämfört med samma månad föregående år."

https://www.statista.com/statistics/1271491/sweden-monthly-wholesale-electricity-price/

"Sveriges riksdag har nyligen godkänt en lag som tillåter byggandet av fler kärnreaktorer än tidigare planerat. Syftet är att öka elproduktionen och energisäkerheten i landet. Den nya lagen möjliggör även byggande av kärnreaktorer på platser andra än de befintliga anläggningarna."

https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/pov/artiklar/engelska/2023/230512/2023_1-the-swedish-electricity-market--today-and-in-the-future.pdf